Miljø

Om klima, naturen og vårt ansvar

Som del av «verstingbransjen» –  som bygg- og anleggsbransjen ofte blir kalt – er vårt mål å bli blant de beste i å redusere klimaavtrykket på eiendommer som allerede eksisterer. Det er en kompleks oppgave som krever at vi endrer våre valg og vaner. Det fine er at dette er en bransje hvor vi kan gjøre ting mer bærekraftig allerede i dag.

365: 3 fokusområder, 6 daglige valg og 5 viktige bærekraftsmål

Hvis vi sammenlikner oss med hvordan vi levde og jobbet i 2018, har vi nok bikket 365 små og store tiltak som har redusert klimaavtrykket på våre eiendommer.

Sikkert er det at vi i framtiden skal forbruke mindre enn vi har gjort de siste tiårene. Det utfordrer blant annet oss og vår bransje til å sørge for at allerede produserte varer brukes lenger.

Vi har lagd en 3-6-5-regel som alle medarbeidere og alle som jobber på våre eiendommer følger. 

3 – Tre områder for bærekraftig drift og utvikling

FN definerer at bærekraftigutvikling må skje på disse tre områdene: 

  1. Miljø
  2. Sosial
  3. Økonomisk

Vi jobber hele tiden for at vår drift og utvikling skal være holdbar på alle disse områdene, slik at de som kommer etter oss kan leve godt, og at flere kan leve bedre enn det de gjør i dag.

 6 – Seks daglige valg

  1. Vi velger resirkulerbare produkter 
  2. Vi gjenbruker og søker «left-over-materialer» ved omgjøringer 
  3. Vi jobber med ulike energisparende tiltak 
  4. Vi er materialistiske på en ny måte. Det innebærer at vi tar svært godt vare på eiendommene våre slik at allerede produserte produkter brukes så lenge som mulig  
  5. Vi utfordrer oss selv på sirkulær tenkning i alle prosesser og i produkter vi bruker. Fra produksjon til avfallshåndtering, gjenbruk, videresalg og donasjoner
  6. Vi samarbeider med folk som er opptatt av miljø

5 – Fem viktige bærekraftsmål

Alle kan redde verden – litt, er vårt utgangspunkt, og som kunde hos oss er dette et viktig tema i utviklingen og drift av eiendommer. Epoken hvor leietakere og vi velger uten å tenke bærekraft, er over. Kanskje koster det noen kroner mer i det korte bildet, men spørsmålet er om vi har vi råd til å la være? 

Som en aktiv utleier er det vår oppgave å få temaet fram i lyset, og sammen med kundene ta de gode valgene som verner naturen og er sosialt og økonomisk bærekraftig.

Vi støtter FNs 17 bærekraftsmål. Under presenter vi fem bærekraftsmål vi mener er spesielt viktige for oss fordi det er her vi kan ha størst innflytelse 365 dager i året.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 5, likestilling mellom kjønnene
FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene