Skip links

Glommen Brygge


Glommen Brygge er tidligere Ankerløkken Verft. I 1992 ble industribygningene konvertert til  kontorer og forretningslokaler. I dag rommer bygningene ca. 11 500 kvm næringslokaler med butikker, treningssenter, helsevirksomheter og kontorer. Rundt 300 personer har arbeidsplassen sin her med Vesterelva og Kråkerøybrua som nærmeste nabo.

Under kan du se mer om alle eiendommene på Glommen Brygge


Return to top of page