Skip links

Vi tror på kontoret – hva med deg?

Selvfølgelig tror vi på kontoret, vi som leier ut og tilrettelegger lokaler for små og store bedrifter. Gjennom 25 år har vår hovedoppgave vært å skape gode arbeidsplasser.

Vi bruker mye tid på å søke ny kunnskap om kontorets utforming, tekniske løsninger, trender og ikke minst om hvordan mennesker fungerer og samhandler på kontoret. Og nå midt i pandemien, tror vi faktisk enda mer på at kontoret med den rette kontorløsningen er det beste alternativet.

Kontoret er møteplassen for mennesker som skal skape noe sammen!

Det er her vi møtes. Vi diskuterer, ler, feiler, feirer og mestrer sammen. Vi kan erstatte fysisk samvær med møter i digitale rom. Men det er mye som ikke er mulig å overføre digitalt. En skjerm kan vise bilder og en høyttaler kan gi lyd, men den totale energien mennesker gir hverandre i fysiske møter, kan ikke digitaliseres.

Vi trenger å føle tilhørighet  

Arbeidsplassen er for svært mange livets viktigste arena. Det er her det meste av energien blir lagt ned. Det er på denne arenaen vi møter flest mennesker, og det er i møtet med andre vi definere oss selv. I undersøkelser er det særlig unge mennesker som sier de trenger å være fysisk sammen med arbeidskollegaene sine – og de trenger ikke bare andre unge, de trenger alle. Erfarne kollegaer skaper trygghet, og trygghet er blant annet et viktig grunnlag for kreativitet.

Fra Kontorfellesskapet, Verkstedhallen, Glommen Brygge

Vi trenger å møtes for å lære

Hver dag lærer vi nye ting – alle ting er ikke store. Ofte er de så små at du kanskje ikke helt forstår at det er nytt for deg. Kanskje det går flere dager eller uker før du hører et nytt ord igjen og tar det opp, eller gjenkjenner en snarvei kollegaen din brukte i Excel-arket.

Det uformelle er like viktig som det formelle. Nytten av å høre kollegaers historier om glede og sorger er grunnlag for hvordan vi håndterer situasjoner på jobb og privat. Og støtten vi gir hverandre når livet tar krappe svinger og verden blir uoversiktlig prises ikke i lønnsoppgjøret. Men er elementene i det totale regnskapet for mennesker. Bedriftens bonus er en enklere vei til en sterk bedriftskultur.

Kontoret muliggjør at dette blir ivaretatt!

Return to top of page