Skip links

Ny eiendom i vår portefølje – Hancobygget

Tidligere industrieiendom på byens tak

Vi tar over eierskapet av Glemmengata 55, St. Hansfjellet i Fredrikstad 1. juli 2021 og forvaltningen i midten av august.

Nå får vi en ny konvertert industrieiendom i porteføljen – Hanco. På noen områder er det mer utfordrende å utvikle eksisterende eiendommer til lokaler som tilfredsstiller dagens krav til gode kontorer, enn å bygge nytt. Når det lykkes, opplever vi at slike lokaler har tilleggsverdier som det er vanskelig å beskrive med ord. Noen kaller det sjel, særpreg eller nostalgi. Uansett, eldre bygg skaper erindringer, og har en tidløshet når byggets egenart blir ivaretatt.

Videreføre fremgangen på Glommen Brygge

I 2016 kjøpte vi den tidligere industrieiendommen Glommen Brygge, Kråkerøy. 11 500 kvm som ble konvertert fra skipsverft til butikk, helse- og kontorlokaler på begynnelsen av 1990-tallet. Her har vi renovert byggene og utearealet for ca. kr 60 millioner. Drøye 300 mennesker arbeider på Glommen Brygge, de og alle som besøker området har et trivelig miljø å komme til. I dag er det større etterspørsel etter lokaler enn vi klarer å dekke.

Andre fordeler ved gamle eiendommer er ofte lokalisering. Hancobygget skårer høyt, Glemmengata 55, på St. Hansfjellet er et «meglerkast» (400 meter) fra sentrum/gågata. Ved tusenårsskiftet ble det hevdet «alle vet hvor Hanco er». Det er kanskje ikke så rart siden Fredrikstad kommune hadde betydelige deler av sitt tjenestetilbud i Hancobygget, fram til nytt rådhus stod ferdig i 2001.

Historien begynte lenger før det. I 1893 ble Hansen og Co Regnklædefabrikk A/S etablert for produksjon av «oljeklede» av brødrene Herman Wold-Hansen og Carl Hansen. Etter en brann ble det i 1926 oppført et seksetasjes bygg på St. Hansfjellet. Hancobygget var en realitet og bygget har siden satt sitt preg på Fredrikstads profil.

Hansen & Co holdt til i Hancobygget helt frem til virksomheten ble avviklet i 1984. Da gikk Hancobygget fra å være et produksjonsanlegg til å bli et kontorbygg. Byggets arkitektoniske særpreg er bevart gjennom endringsprosessen. Det resulterte i at Sameiet Glemmengaten 55 (eier av Hancobygget fra 1985 til 2004) fikk byggeskikkprisen i 1986.

Vårt mål er å gi dette bygget et ny «glanstid». Ta grep som gjør at bygget blir lagt merke til og at fremtidige generasjoner i Fredrikstad også vi si: «Alle vet hvor Hanco er».

 

Return to top of page