Skip links

Dampskipsbrygga


Brygga Kontorfellesskap –Dampskipsbrygga 4. etasje
Slik du vil jobbe nå og i framtiden! Nye Brygga Kontorfellesskap åpnet januar 2021. Her har hver leietager sitt eget kontorareal, og felles soner til  formelle og uformelle møter, stort spiseareal og sosiale soner. Det er mange spennende kompetansebedrifter som leier her.
Du kan leie:
  • Areal I   – 10 arbeidsplasser
  • Areal K   – 6-10 arbeidsplasser
  • Areal L   – 6-8 arbeidsplasser
  • 3 stk arbeidsplasser i kontorlandskap kan leies enkeltvis på kort kontrakt

Innflytting sommeren 2021.

3. etasje 

Inntil 75 arbeidsplasser og innflytting 1. kvartal 2021 eller etter avtale.

Lokaler til leie

illustrasjoner 3 etasje
Kontakt Bernt for mer informasjon 909 96 003 – bernt@sorlie.no

Adresse

Dampskipsbrygga 12-14
1607 Fredrikstad

Return to top of page